ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vitajte na našej stránke

ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri DunajiMikuláš v škole

Tradične aj tento rok 6. decembra pri vchode vo vestibule školy Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom vítali a obdarovali žiakov sladkým perníkom.

Živá Červená stužka

Pri príležitosti 10. ročníka celoslovenskej kampane “Živá” Červená stužka, v boji proti chorobe AIDS sa naša škola aj tento rok zapojila do súťaže prostredníctvom oblečenia.

Výlet do Viedne

Dňa 7. 12. 2016 absolvovali žiaci tried 6. D, 7. C. a 8. A výlet do Viedne.

Bubnovačka

Dňa 16. novembra 2016 sme sa zapojili do 3. ročníka Bubnovačky „Aby bolo deti lepšie počuť 2016!“. Ukázali sme, že hlas detí je pre nás dôležitý.

Cosmos

Žiaci 6. D, 7. A, 7. B a 7. C triedy sa zúčastnili 11. novembra 2016 zaujímavej putovnej výstavy o kozmonautike.

Okresné kolo v basketbale žiakov

Naši chlapci zvíťazili vo všetkých zápasoch a postúpili do krajského kola.

Okresné kolo v basketbale žiačok

Naše dievčatá vyhrali oba zápasy a postúpili do krajského kola.

Halloween

Vo štvrtok 27.10. 2016 posledný deň pred jesennými prázdninami si žiaci 1.stupňa pripomenuli Halloween. Do školy prišli oblečení aj v strašidelných maskách, a tak si pripomenuli tradíciu z čias starých Keltov.

Hip-Hop s Esim

Dňa 26. októbra 2016 profesionálny tanečník, choreograf a lektor Roman "Esi" Takáč spolu so svojim spolupracovníkom a žiakmi, ktorí už na hodiny k nemu chodia, predviedol žiakom I. stupňa ukážky hip–hopu, breakdancu a rôzne tanečne kroky.

Okresné kolo vo florbale žiačok

Dňa 26. 10. 2016 sa v Senci uskutočnilo okresné kolo vo florbale žiačok. Naše žiačky si vybojovali 3. miesto.

Besiedka Úcta k starším

Október je mesiac Úcty k starším, a pripomína nám, aby sme si uctili starých rodičov a dali im najavo svoju náklonnosť.

Okresné kolo vo florbale žiakov

Dňa 25. 10. 2016 sa v Senci uskutočnilo okresné kolo vo florbale žiakov. Naši žiaci si vybojovali krásne 2. miesto z 10 zúčastnených družstiev.

Čítame spolu

Školský rok 2016/2017 je Ministerstvom školstva vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti. Rok čitateľskej gramotnosti sa nesie pod heslom "Myslenie je pohyb".

Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2016 7. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá.

Súťaž vo vyrezávaní tekvíc

Dňa 21.10. 2016 sa hodnotila súťaž vo vyrezávaní tekvíc, ktorú navrhol žiacky parlament. Do súťaže sa zapojili takmer všetky triedy našej školy, a bolo sa na čo pozerať.
Facebook

Žiacky parlament

Školský časopis Štefánkoviny Školský časopisEtest.sk

Komposyt

Mládež v akci

Lesoochranárske aktivity
Kúp si svoj strom


Zborovna.sk

Datakabinet.sk

Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji