ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vitajte na našej stránke
Oznam

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že dňa 21. 11. 2017 od 17:00 do 19:00 hod.
sa v budove ZŠ uskutoční konzultačné RZ.


Riaditeľské voľno dňa 22. 11. 2017 pre žiakov 2. stupňa ZŠ
z dôvodu Testovania žiakov T5/2017.ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri DunajiPiataci a šiestaci si zmerali svoje sily v Matboji

V piatok 10. 11. 2017 sa dva štvorčlenné tímy piatakov a šiestakov zúčastnili matematickej súťaže základných škôl a osemročných gymnázií z Bratislavy a okolia MATBOJ.

Máme majstrov!

Naše družstvo šachistov obsadilo 3. miesto na Školských majstrovstvách okresu Senec žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu.

Jesenný Matboj

Náš tím ôsmakov v zložení Lucia Garančovská, Matúś Pacek, Timotej Malovec z 8.B a Martin Lovas z 8.A nás úspešne reprezentovali v matematickej súťaži JESENNÝ MATBOJ.

Súťaž o najkrajšiu tekvicu

Dňa 26.10. sa našej škole uskutočnil 2.ročník - Súťaž o najkrajšiu tekvicu, žiaci mohli využiť ľubovoľnú techniku.

Úcta k starším

Poslaním nášho školského zariadenia je výchova a vzdelávanie detí, vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj úcta k starým rodičom a spoluobčanom.

Hodina dejepisu

V októbri sa žiaci 6.B a 6.C stručne, a verím, že aj veselo zoznámili na hodine dejepisu s procesom mumifikácie.

Vyhodnotenie jesenného účelového cvičenia - Ochrana života a zdravia

Cieľ a obsah cvičenia: Prácou na stanovištiach žiaci preukázali svoje poznatky zo základov a zásad prvej pomoci, z prostriedkov pri orientácii v teréne i civilnej ochrany.

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

11.10. 2017 sa žiaci 9. B a 9. C zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi.

Európska noc výskumníkov

Posledný septembrový piatok sa triedy 6. C, 8. C a časť 9. A zúčastnili festivalu vedy Európska Noc výskumníkov.

Exkurzie do Trnavy

V dňoch 26. 9. a 3.10. sa žiaci 7. B a 5. B, 7. A a 7. C zúčastnili exkurzie do Trnavy – prvého slobodného kráľovského mesta.

Európsky deň jazykov

Korene Európskeho dňa jazykov siahajú do roku 2001. V celej Európe si tento deň (26. 9.) pripomíname jej jazykovú a kultúrnu rozmanitosť.

Exkurzia v Aureliu

Na začiatku septembra sa žiaci triedy 6. C zúčastnili exkurzie v zážitkovom centre vedy Aurélium v Bratislave.

Ľahšie to ide ľahšie

Až tak ľahšie sa nám 10. júna(sobota), o 5. ráno nevstávalo :-) . Ráno 5:45 sme sa stretali pred našou školou, aby sme sa spoločne presunuli na Veľké finále, ktoré sa konalo v Bratislave, na Železnej studničke.

Plavecký výcvik

V dňoch 5. -9. júna 2017 sa šiestaci našej školy zúčastnili plaveckého výcviku v rekreačnom zariadení Vincov Les.
Facebook

Žiacky parlament

Školský časopis Štefánkoviny Školský časopisEtest.sk

Komposyt

Mládež v akci

Lesoochranárske aktivity
Kúp si svoj strom


Zborovna.sk

Datakabinet.sk

Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji