ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vitajte na našej stránkeZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri DunajiExkurzia VIDA

14. marca 2018 triedy 6. A a 6. C vycestovali  za vedeckým poznaním do VIDA Brno.

Aurélium - vedecké centrum, Bratislava

13.3.2018 sa žiaci 5.B a 7.B zúčastnili exkurzie do zážitkového vedeckého centra. Žiaci sa oboznámili s mnohými technickými vynálezmi.

Korčuľovanie

Vo štvrtok 22. 2., žiaci 6. B vymenili prezuvky školské za korčule a takto to kĺzalo...

Hviezdoslavov Kubín - I. stupeň

Aj v tomto roku sa na našej škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese prózy a poézie. Tohtoročná recitátorská súťaž bola na veľmi dobrej úrovni.

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 21.-27. 1. 2018 sa v rekreačnom stredisku Július vo Vyšnej Slanej v chate Radzim zúčastnili naši siedmaci lyžiarskeho výcvikového kurzu.

Vianočná akadémia

Predzvesťou Vianoc a vianočných prázdnin v našej škole sa už tradične stala vianočná akadémia, ktorá sa aj tento rok konala 15. decembra v spoločenskej miestnosti ZŠ.

Vianočné trhy

Základná škola M.R.Štefánika už štvrtý rok uskutočnila 15.12. Vianočné trhy v školskej jedálni, prostredníctvom ktorých sa približuje k tradíciám sviatkov pokoja a vytváraniu pozitívnej predvianočnej nálady.

Exkurzia - Volkswagen

Dňa 12. decembra 2017 sa žiaci IX.C zúčastnili exkurzie v bratislavskom závode Volkswagen.

Exkurzia - Ľudské telo - Body exibition

Žiaci siedmeho a deviateho ročníka sa zúčastnili jedinečnej výstavy v Bratislave, ktorá nesie názov Ľudské telo.

Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

Dňa 7. decembra 2017 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v predmete Anglický jazyk. Zúčastnilo sa ho 35 žiakov, ktorí boli podľa propozícií rozdelení do kategóríí.

Mikuláš na našej škole

Dnešné sviatočné ráno 6.12. si členovia Žiackeho parlamentu pripravili pre žiakov milé privítanie, tak ako každý rok ich čakal Mikuláš, ktorému robili spoločnosť dvaja anjeli a dvaja čerti.

Adventná špirála - Cesta svetla

Ak sa povie advent, nie je to len o zhone, o vianočných trhoch či nákupoch... u nás v škole je to o adventnej špirále.

Okresné kolo vo florbale žiačok

Naše dievčatá obsadili po výborných výkonoch 3. miesto.

Živá červená stužka

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS.

Okresné kolo v basketbale žiačok

Naše dievčatá vyhrali presvedčivo všetky zápasy a postúpili do krajského kola.
Facebook

Žiacky parlament

Školský časopis Štefánkoviny Školský časopisEtest.sk

Komposyt

Mládež v akci

Lesoochranárske aktivity
Kúp si svoj strom


Zborovna.sk

Datakabinet.sk

Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji