ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vitajte na našej stránke
Oznam

Londýn s pobytom v rodinách
Záväzná prihláška na zájazd


Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji oznamuje, že v zmysle §150 ods.(5)
Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje
dňa 29. 10. 2018 z dôvodu komplexnej dezinfekcie budovy školy
riaditeľské voľno všetkým žiakov školy.

Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠSZ a ŠKD.


Vážení rodičia,
dňa 25. 10. 2018 t.j. vo štvrtok o 16:30 hod. v kuchynke sa uskutoční informačné
rodičovské združenie, ktoré sa týka žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na osemročnom
a bilingválnom gymnáziu v šk. roku 2019/2020.


Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že v ZŠ sme opakovane zaznamenali zvýšený výskyt vší.
Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť kontrole vlasov detí. V prípade zistenia
parazita je nutné vasy ošetriť vhodnými prostriedkami.
Podrobné informácie nájdete na stránke školy:
Otázky a odpovede na tému vši
ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri DunajiExkurzia na Hrad Devín

Žiaci 8.B a 6.B sa 2.10.2018 zúčastnili dejepisnej exkurzie na Hrad Devín. Stopy tu zanechali Kelti, Rimania, rod Báthoryovcov, Napoleonske vojská aj Ľudovít Štúr.

Stredoveká Trnava

Žiaci 7.B a 5.B sa 27.9.2018 zúčastnili dejepisnej exkurzie v Trnave.

Dňa 26. 9. sme slávili európsky deň jazykov

Jeho korene siahajú do roku 2001 a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

Okresné kolo v atletike

V piatok 18. 5. 2018 sa v Senci uskutočnilo okresné kolo v atletike. Našu školu reprezentovalo 10 žiakov a priniesli nám až 8 medailí.

Schoolovision 2018

Už tretíkrát sa základná škola ako reprezentant Slovenska zúčastnila ojedinelého hudobného partnerstva vyše tridsiatich krajín Schoolovision

Exkurzia Národný park Donau Auen

Dňa 4. mája sa žiaci piatych tried našej školy zúčastnili exkurzie v Národnom parku Donau Auen (Dunajské luhy), ktorý začína tesne za hranicami s Rakúskom na sútoku Moravy a Dunaja.

Beh M. R. Štefánika

Vo štvrtok 3.5.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili už tradičného behu na počesť M. R. Štefánika.

Adresát : Smetisko

V rámci týždňa Zeme sa žiaci sami na vlastnej koži presvedčili, aká je naša obec znečistená, a ako sa môžu vlastným pričinením postarať o to, aby bola krajšia.

ZOO Lešná

26.4.2018 sa žiaci 7.B, 5.B a vybraní žiaci z 5.C a 5.D sa zúčastnili geografickej exkurzie do ZOO Lešná.

Vyhodnotenie súťaže "Slávik 2018"

Dňa 24. 04. 2018 sa na našej škole uskutočnila spevácka súťaž "Slávik 2018".

Exkurzia VIDA

14. marca 2018 triedy 6. A a 6. C vycestovali  za vedeckým poznaním do VIDA Brno.

Aurélium - vedecké centrum, Bratislava

13.3.2018 sa žiaci 5.B a 7.B zúčastnili exkurzie do zážitkového vedeckého centra. Žiaci sa oboznámili s mnohými technickými vynálezmi.

Korčuľovanie

Vo štvrtok 22. 2., žiaci 6. B vymenili prezuvky školské za korčule a takto to kĺzalo...

Hviezdoslavov Kubín - I. stupeň

Aj v tomto roku sa na našej škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese prózy a poézie. Tohtoročná recitátorská súťaž bola na veľmi dobrej úrovni.

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 21.-27. 1. 2018 sa v rekreačnom stredisku Július vo Vyšnej Slanej v chate Radzim zúčastnili naši siedmaci lyžiarskeho výcvikového kurzu.
Facebook

Žiacky parlament

Školský časopis Štefánkoviny Školský časopisVzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre

Schoolovision

Kruh obehového hospodárstva

Mládež v akci

Lesoochranárske aktivity
Kúp si svoj strom


Zborovna.sk

Datakabinet.sk

Etest.sk

Komposyt

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov