ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vitajte na našej stránke


Oznam

Prijímacie konanie

Termíny pre školský rok 2016/2017

Riaditeľ SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na odbory,
ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 1. 2. 2017.
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 20. 2. 2017.

!!! Nakoľko práve v období podávania prihlášok sú jarné prázdniny,
(20. 2. - 26. 2. 2017), je potrebné odovzdať prihlášky do 15. 2. 2017.


Prihlášky budú odoslané pred začatím jarných prázdnin do 17. 2. 2017.
Talentové skúšky: 25. marec – 15. apríl 2017ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri DunajiKK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 1. februára 2017 sa v Bratislave uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom sa náš žiak Martin Bednárik z IX. B triedy umiestnil na 1. mieste.

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 22.-28. 1. 2017 sa v rekreačnom stredisku Július vo Vyšnej Slanej v chate Radzim zúčastnili naši siedmaci lyžiarskeho výcvikového kurzu.

OK Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 19. 1. 2017 sa v Senci uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentoval žiak IX. B triedy Martin Bednárik.

Vianočné hry 2016

Naša škola sa opäť dňa 16. 12. 2016 premenila na školu hier a zážitkov.

Vianočné trhy 2016

Deň 16.12. 2016 bol skutočne dňom radosti, pretože od 14:00 hod. sa naša školská jedáleň premenila na vianočné trhovisko, kde každá trieda vo svojom „stánku“ predávala vianočné výrobky, ktoré si pripravili šikovnými rúčkami.

Vianočná akadémia 2016

Na „Čas radosti veselosti“ sa v popoludňajších hodinách dňa 16. 12. 2016 o 16:00 hod. premenila naša telocvičňa, kde sa konala Vianočná akadémia.

Mikuláš v škole

Tradične aj tento rok 6. decembra pri vchode vo vestibule školy Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom vítali a obdarovali žiakov sladkým perníkom.

Živá Červená stužka

Pri príležitosti 10. ročníka celoslovenskej kampane “Živá” Červená stužka, v boji proti chorobe AIDS sa naša škola aj tento rok zapojila do súťaže prostredníctvom oblečenia.

Výlet do Viedne

Dňa 7. 12. 2016 absolvovali žiaci tried 6. D, 7. C. a 8. A výlet do Viedne.

Bubnovačka

Dňa 16. novembra 2016 sme sa zapojili do 3. ročníka Bubnovačky „Aby bolo deti lepšie počuť 2016!“. Ukázali sme, že hlas detí je pre nás dôležitý.

Cosmos

Žiaci 6. D, 7. A, 7. B a 7. C triedy sa zúčastnili 11. novembra 2016 zaujímavej putovnej výstavy o kozmonautike.

Okresné kolo v basketbale žiakov

Naši chlapci zvíťazili vo všetkých zápasoch a postúpili do krajského kola.

Okresné kolo v basketbale žiačok

Naše dievčatá vyhrali oba zápasy a postúpili do krajského kola.

Halloween

Vo štvrtok 27.10. 2016 posledný deň pred jesennými prázdninami si žiaci 1.stupňa pripomenuli Halloween. Do školy prišli oblečení aj v strašidelných maskách, a tak si pripomenuli tradíciu z čias starých Keltov.

Hip-Hop s Esim

Dňa 26. októbra 2016 profesionálny tanečník, choreograf a lektor Roman "Esi" Takáč spolu so svojim spolupracovníkom a žiakmi, ktorí už na hodiny k nemu chodia, predviedol žiakom I. stupňa ukážky hip–hopu, breakdancu a rôzne tanečne kroky.
Facebook

Žiacky parlament

Školský časopis Štefánkoviny Školský časopisEtest.sk

Komposyt

Mládež v akci

Lesoochranárske aktivity
Kúp si svoj strom


Zborovna.sk

Datakabinet.sk

Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji