ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vitajte na našej stránke
Oznam

Hľadáme učiteľov pre 1. aj 2. stupeň ZŠZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri DunajiExkurzia do Trnavy

V stredu, 17. mája, sa žiaci 8. A a 8. D zúčastnili exkurzie do Trnavy – „Slovenského Ríma“.

Finančná gramotnosť

Dňa 15. 5. 2017 žiaci 5. A a 6. B triedy navštívili supermarket Tesco v Ivanke pri Dunaji, kde sa v rámci vyučovania o finančnej gramotnosti učili pracovať s terminálom.

ZŠ M. R. Štefánika prvýkrát na Pikopreteku

Pikopretek je matematicko-športová súťaž, ktorá sa organizuje v Bratislave už od roku 1997. Súťaž je určená pre štvorčlenné tímy z 5.-8. tried základných škôl a príslušných ročníkov OG.

Schoolovision 2017

Druhýkrát sme sa zapojili do Schoolovision. Slová našich žiačok zhudobnil pán Ján Lauko zo Základnej umeleckej školy.

Beh M. R. Štefánika

Súčasťou každoročnej pietnej spomienky na M. R. Štefánika je i beh , ktorý organizuje naša škola spolu so Spojenou školou v Ivanke pri Dunaji.

Stavanie mája v ZŠ M. R. Štefánika

Žiaci zo Žiackeho parlamentu v piatok 28. 4. 2017 postavili máj pre všetky dievčatá a ženy, ktoré sa nachádzajú v škole.

Aj k nám zavítali z Bubblelogy

Žiačka 6. A, pripravila pre svojich spolužiakov prekvapenie. Dňa 28. 4. 2017, cez štvrtú hodinu prišli do triedy 6. A z firmy Bubblelogy.

Nitra

27.4. žiaci 6. B a 5. A pátrali po „hradnom poklade“ v Nitre. Lektorovaná prehliadka hradného vrchu žiakom priblížila osobnosti Veľkej Moravy aj mnohé legendy.

Chceme vedieť nemecky

Dňa 24. 4. 2017 sa na našej škole konal seminár nemeckého jazyka pre žiakov 6. ročníka. Prednášku viedla lektorka z Goetheho inštitútu.

Daj si čas!

Žiaci našej školy sa zúčastnili nakrúcania televíznej relácie Daj si čas! Súťažné modré družstvo vytvorili žiaci z V. A triedy: Stelka, Nicolka, Stanko a Martin.

Súťaž o najkrajší veľkonočný korbáč

Korbáč je jedným zo symbolov Veľkej noci, ktorý má pôvod v starých slovanských zvykoch. Korbáč má symbolický význam, je to nástroj, ktorým chlapci na Veľkonočný pondelok symbolicky šľahajú dievčatá.

Exkurzia vo Viedni

Dňa 10. 4. 2017 sa triedy 6. D, 7. C a 8. A zúčastnili exkurzie v Prírodovedeckom múzeu vo Viedni. Mali možnosť prezrieť si najstaršiu a najväčšiu zbierku meteroritov na svete.

Vedecké centrum Aurélium

Žiaci 3. A a 3. B navštívili zážitkové vedecké centrum Aurélium a stali sa na chvíľu malými vedcami.

Objavenie Ameriky

Dňa 30. 3. 2017 sa všetky triedy piateho ročníka zúčastnili hry Objavenie Ameriky v Bratislavskom bábkovom divadle.

Celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Aj v našej škole sa kladie dôraz na vyučovanie nielen cudzích jazykov, ale i toho nášho - materinského. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že sme sa umiestnili na 1. mieste v celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Facebook

Žiacky parlament

Školský časopis Štefánkoviny Školský časopisEtest.sk

Komposyt

Mládež v akci

Lesoochranárske aktivity
Kúp si svoj strom


Zborovna.sk

Datakabinet.sk

Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji