ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vitajte na našej stránkeZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri DunajiDaj si čas!

Žiaci našej školy sa zúčastnili nakrúcania televíznej relácie Daj si čas! Súťažné modré družstvo vytvorili žiaci z V. A triedy: Stelka, Nicolka, Stanko a Martin.

Súťaž o najkrajší veľkonočný korbáč

Korbáč je jedným zo symbolov Veľkej noci, ktorý má pôvod v starých slovanských zvykoch. Korbáč má symbolický význam, je to nástroj, ktorým chlapci na Veľkonočný pondelok symbolicky šľahajú dievčatá.

Vedecké centrum Aurélium

Žiaci 3. A a 3. B navštívili zážitkové vedecké centrum Aurélium a stali sa na chvíľu malými vedcami.

Objavenie Ameriky

Dňa 30. 3. 2017 sa všetky triedy piateho ročníka zúčastnili hry Objavenie Ameriky v Bratislavskom bábkovom divadle.

Celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Aj v našej škole sa kladie dôraz na vyučovanie nielen cudzích jazykov, ale i toho nášho - materinského. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že sme sa umiestnili na 1. mieste v celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Majstrovstvá SR v basketbale žiačok

V dňoch 21. - 22. 3. 2017 sa v Žiari nad Hronom uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v basketbale žiačok ZŠ.

Čitateľský oriešok odštartoval hlasovanie za najlepšie výtvarné práce

Aj tohto roku naši prvostupniari rozlúskli Čitateľský oriešok a zaslali svoje výtvarné dielka do tejto obľúbenej súťaže.

Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ

Dňa 10. marca 2017 sa uskutočnilo krajské kolo v basketbale dievčat ZŠ. Naše dievčatá suverénne vyhrali všetky zápasy a postúpili na Majstrovstvá Slovenska.

Deň vedy a techniky

Žiaci 6. ročníka sa aj tento rok zúčastnili Dňa vedy a techniky v Slovenskej akadémii vied v Ivanke pri Dunaji.

Energoland

2. marca 2017 sa triedy siedmeho ročníka vydali na exkurziu do ENERGOLANDU v Mochovciach.

Kreatívne podnikanie

V piatok 17. 2. 2017 sa v priestoroch spoločenskej miestnosti ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji uskutočnila motivačná prednáška pre žiakov 8. a 9. ročníka s p. Ing. Alexandrom Cimbaľákom.

Karneval

Pred odchodom na jarné prázdniny dňa 17. 2. 2017 zavládla na našej škole správna fašiangová atmosféra.

Hiezdoslavov Kubín

Recitačná súťaž Hiezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku.

Démon doby

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa zúčastnili prednášky Róberta Miklu s názvom Démon Doby na tému Alkoholová závislosť ako nemoc.

KK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 1. februára 2017 sa v Bratislave uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom sa náš žiak Martin Bednárik z IX. B triedy umiestnil na 1. mieste.
Facebook

Žiacky parlament

Školský časopis Štefánkoviny Školský časopisEtest.sk

Komposyt

Mládež v akci

Lesoochranárske aktivity
Kúp si svoj strom


Zborovna.sk

Datakabinet.sk

Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji