ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vitajte na našej stránke
Oznam

Riaditeľské voľno dňa 19. 12. 2017 pre všetkých žiakov ZŠ
z prevádzkových dôvodov (prerušenie dodávky vody).

Pozvánka na Vianočné trhy a Vianočnú akadémiu
dňa 15. 12. 2017 od 14:30 hod.ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri DunajiOkresné kolo vo florbale žiačok

Naše dievčatá obsadili po výborných výkonoch 3. miesto.

Živá červená stužka

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS.

Okresné kolo v basketbale žiačok

Naše dievčatá vyhrali presvedčivo všetky zápasy a postúpili do krajského kola.

Škola ide na Slovan

Škola ide na Slovan, pod týmto názvom sa žiaci zo 7. A, 9. A a 9. B zúčastnili hokejového zápasu.

Okresné kolo v basketbale žiakov

Naši chlapci zvíťazili vo všetkých zápasoch a postúpili do krajského kola.

Piataci a šiestaci si zmerali svoje sily v Matboji

V piatok 10. 11. 2017 sa dva štvorčlenné tímy piatakov a šiestakov zúčastnili matematickej súťaže základných škôl a osemročných gymnázií z Bratislavy a okolia MATBOJ.

Máme majstrov!

Naše družstvo šachistov obsadilo 3. miesto na Školských majstrovstvách okresu Senec žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu.

Jesenný Matboj

Náš tím ôsmakov v zložení Lucia Garančovská, Matúś Pacek, Timotej Malovec z 8.B a Martin Lovas z 8.A nás úspešne reprezentovali v matematickej súťaži JESENNÝ MATBOJ.

Súťaž o najkrajšiu tekvicu

Dňa 26.10. sa našej škole uskutočnil 2.ročník - Súťaž o najkrajšiu tekvicu, žiaci mohli využiť ľubovoľnú techniku.

Úcta k starším

Poslaním nášho školského zariadenia je výchova a vzdelávanie detí, vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj úcta k starým rodičom a spoluobčanom.

Hodina dejepisu

V októbri sa žiaci 6.B a 6.C stručne, a verím, že aj veselo zoznámili na hodine dejepisu s procesom mumifikácie.

Vyhodnotenie jesenného účelového cvičenia - Ochrana života a zdravia

Cieľ a obsah cvičenia: Prácou na stanovištiach žiaci preukázali svoje poznatky zo základov a zásad prvej pomoci, z prostriedkov pri orientácii v teréne i civilnej ochrany.

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

11.10. 2017 sa žiaci 9. B a 9. C zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi.

Európska noc výskumníkov

Posledný septembrový piatok sa triedy 6. C, 8. C a časť 9. A zúčastnili festivalu vedy Európska Noc výskumníkov.

Exkurzie do Trnavy

V dňoch 26. 9. a 3.10. sa žiaci 7. B a 5. B, 7. A a 7. C zúčastnili exkurzie do Trnavy – prvého slobodného kráľovského mesta.
Facebook

Žiacky parlament

Školský časopis Štefánkoviny Školský časopisEtest.sk

Komposyt

Mládež v akci

Lesoochranárske aktivity
Kúp si svoj strom


Zborovna.sk

Datakabinet.sk

Vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji