ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Schoolovision 2018

Už tretíkrát sa ako reprezentanti Slovenska zúčastňujeme ojedinelého hudobného partnerstva asi tridsiatich krajín Schoolovision. Tento ročník oslavuje tento najväčší eTwinningový projekt desiate narodeniny a tak sa v máji vydáme aj na stretnutie asi 120 účastníkov do Poľska, do mestečka Krzyzowa neďaleko Wroclawi. Naša účasť je možná vďaka finančnej podpore Rodičovského združenia pri našej ZŠ a obce Ivanka pri Dunaji. Vyslanie koordinátora podporila Národná agentúra eTwinning v Žiline. Ďakujeme.

Na stretnutí sa zídu tímy z Nemecka, Poľska, Ukrajiny, Turecka, ruského Tatarstánu, španielského Baskicka, Belgicka a Slovenska. Na poslednú chvíľu musela odrieknuť výprava zo Srbska.

V rámci pobytu sa zúčastníme natáčania hymny Schoolovision „TheSkyisthe Limit“ , vystúpenia na Dni Európy vo Wroclawi, rozličných dielní, umeleckých a športových aktivít. Spoločne sa zúčastníme vyhlasovania výsledkov, ktorého sa online zúčastnia krajiny, ktoré ostali doma. Predvedieme samozrejme i našu novú pesničku.

Na piesni a videu pracoval pomerne široký tím. Slová skladali pomocou brainstormingu triedy 4.A a 4.B. Hudbu rovnako ako vlani dodal učiteľ zo ZUŠ v Ivanke Ján Lauko. Ten tiež viedol trpezlivo žiakov pri nácviku pomerne náročných pasáží a s pomocou zvukového majstra Miroslava Masicu spravili vynikajúcu nahrávku. Spievali Dominik Belica, Stella Beňová, Barbora Burtovská, Lucia Hendrichovská, Marek Luža, Monika Masicová, Mia Melioris, Barbora Nováčková, Terézia Ručková a Noel Zálešák.

Množstvo nápadov do videa priniesli učiteľky Lenka Varga a Michaela Burtovská. Za kamerou (tabletom) stála Lenka Varga a exteriéry natáčal p. Richard Esterle. Obaja sa potom podieľali aj na náročnom záverečnom strihu. Postupne vzniklo asi desať verzií videoklipu! Tú poslednú vám teraz ponúkame a dúfame, že sa vám zapáči.

David Ručka
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji