ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Voľné pracovné miesta


Na základe zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 390/2011 Z. z.


ZŠ M. R. Štefánika
SNP 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Mobil: 0907 199 199
Tel.: 02 / 45 943 315
E-mail: stefanik@zsivanka.sk
Web: www.zsivanka.sk


ŠJ hľadá pomocnú silu do kuchyne s nástupom ihneď.
Bližšie informácie u vedúcej ŠJ. Tel. kontakt: 02/45 943 328, 0911 849 660

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov