ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vitajte na našej stránke

Opatrenia MŠVVaŠ SR v súvislosti s mimoriadnou situáciou:

Vyučovanie je prerušené do odvolania.

https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

AKTUÁLNA INFORMÁCIA KU KORONAVÍRUSU


Oznámenie pre žiakov, ktorí majú záujem absolvovať prijímacie skúšky na strednú školu v máji 2020.

Prihláška na SŠ

Testovanie 9 je v školskom roku 2019/2020 ZRUŠENÉ


!ZMENA! Zápis do 1. ročníka ZŠ

Na základe súčasnej situácie bude zápis do 1. ročníka v našej škole prebiehať
prostredníctvom elektronickej prihlášky na stránke

zsivanka.edupage.org

do 30.4.2020.

Viac informácii ako aj postup vyplnenia prihlášky nájdete tu:

Zmena zápis
ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri DunajiKlimatická klíma

Klimatická klíma, tento pojem sme v poslednom období počuli pravdepodobne už veľakrát.

Exkurzia do Múzea SNP v Banskej Bystrici

Posledný deň pred jesennými prázdninami sa žiaci 9.B a 7.B zúčastnili dejepisno – geografickej exkurzie do Banskej Bystrice.

Divadelné dielne

Dňa 29. 10. 2019 sa naši piataci zúčastnili divadelných dielní v divadle Nová scéna v Bratislave.

Včelárska paseka a vodné mlyny na Dunaji

Prvý aprílový piatok sme s našimi šiestakmi navštívili Včelársku paseku v Kráľovej pri Senci, jedno z najznámejších včelárskych centier.

Exkurzia Bibliotéka

V piatok 9. novembra triedy 7. A a 7. C zavítali na exkurziu Bibliotéka – knižný veľtrh.

Prírodovedné múzeum vo Viedni

17. októbra 2018 sa triedy 7. A a 7. C zabavili v Technickom a Prírodovednom múzeu vo Viedni.

Majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu

16.10. 2018 v Senci sa naši žiaci zúčastnili Majstrovstiev okresu žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu v kategórii neregistrovaní.

Exkurzia na Hrad Devín

Žiaci 8.B a 6.B sa 2.10.2018 zúčastnili dejepisnej exkurzie na Hrad Devín. Stopy tu zanechali Kelti, Rimania, rod Báthoryovcov, Napoleonske vojská aj Ľudovít Štúr.

Stredoveká Trnava

Žiaci 7.B a 5.B sa 27.9.2018 zúčastnili dejepisnej exkurzie v Trnave.

Dňa 26. 9. sme slávili európsky deň jazykov

Jeho korene siahajú do roku 2001 a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

Okresné kolo v atletike

V piatok 18. 5. 2018 sa v Senci uskutočnilo okresné kolo v atletike. Našu školu reprezentovalo 10 žiakov a priniesli nám až 8 medailí.

Schoolovision 2018

Už tretíkrát sa základná škola ako reprezentant Slovenska zúčastnila ojedinelého hudobného partnerstva vyše tridsiatich krajín Schoolovision

Exkurzia Národný park Donau Auen

Dňa 4. mája sa žiaci piatych tried našej školy zúčastnili exkurzie v Národnom parku Donau Auen (Dunajské luhy), ktorý začína tesne za hranicami s Rakúskom na sútoku Moravy a Dunaja.

Beh M. R. Štefánika

Vo štvrtok 3.5.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili už tradičného behu na počesť M. R. Štefánika.

Adresát : Smetisko

V rámci týždňa Zeme sa žiaci sami na vlastnej koži presvedčili, aká je naša obec znečistená, a ako sa môžu vlastným pričinením postarať o to, aby bola krajšia.
Facebook

Rodičovské združenie

Žiacky parlament

Školský časopis Štefánkoviny Školský časopisVzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku a britskej kultúre

Schoolovision

Zelená škola

Kruh obehového hospodárstva

Mládež v akci

Lesoochranárske aktivity
Kúp si svoj strom


Zborovna.sk

Datakabinet.sk

Etest.sk

Komposyt

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov