ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

1. ročník


Žiadosť o prijatie do ZŠ (prestup)
Prihláška žiaka do 1. ročníka
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
Splnomocnenie
Info: Odklad školskej dochádzky a predčasné zaškolenie
Žiadosť o odklad PŠD
Žiadosť o predčasné zaškolenie
Základné pomôcky pre žiaka 1. ročníka
 © 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov