ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

ČS PSR svojimi vystúpeniami spestrila oslavy Medzinárodného dňa detí

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí prezentovali viaceré útvary Ozbrojených síl Slovenskej republiky statické a dynamické ukážky z vojenského prostredia. Jedným z útvarov bola aj Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky (ČS PSR), ktorá v dňoch 25. – 31. mája vystúpila so svojimi galaprogramami, dynamickými ukážkami boja z blízka a ukážkami výstroje a výzbroje v niekoľkých mestách na Slovensku.

V sobotu 25. mája príslušníci útvaru ukázali svoje majstrovstvo v areáli Plážového kúpaliska v Bojniciach. Pozvanie na otvorenie 5. ročníka Unipharma Family Day prijal aj prezident Slovenskej republiky pán Ivan Gašparovič.

Vojaci Čestnej stráže prezidenta SR urobili svojím vystúpením radosť nielen deťom z Bojníc a okolia, ale aj žiakom Základnej školy v Senici, Hlohovci a Ivanke pri Dunaji.

Dynamické ukážky pod vedením rotného Dušana Lublinského, rotného Atillu Mestera, rotného Jozefa Aľušika a desiatnika Martina Benča zaujali najmä technickým prevedením a náročnosťou jednotlivých cvikov. Malí oslávenci so zatajeným dychom sledovali vystúpenia vojakov a po skončení ukážok ich odmenili veľkým potleskom. Prítomnosť vojakov deti veľmi potešila, čoho dôkazom boli aj zvedavé otázky týkajúce sa práce a poslania profesionálneho vojaka.

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla v roku 1925 na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve (Švajčiarsko). Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii zaviedlo viacero vlád vo svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy, ktoré trápia deti po celom svete.

Autor a foto: npor. Ing. Andrea Rišianová


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov