ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Plavecký výcvik

Tento školský rok sa šiestaci z našej školy zúčastnili plaveckého výcvikového kurzu. Kurz sa konal v dňoch 3. 6. - 8. 6. 2013 v rekreačnom zariadení Vincov les v Sládkovičove.

Napriek tomu, že na úvod kurzu nám počasie vôbec neprialo, každým dňom sa postupne zlepšovalo a slniečka pribúdalo.

Okrem výuky 3 plaveckých spôsobov – kraul, prsia a znak sa deti zabavili i pri lovení pomôcok z vody, či skokoch do vody. Vo voľnom čase sa hral futbal a najpopulárnejšie bolo ringo.

Výcvik sme ukončili pretekmi v jednotlivých plaveckých spôsoboch a pretekom štafiet. Najlepší získali pekné ceny a všetky deti Mokré vysvedčenie.

Inštruktori: Petrovská M., Tomčíková A., Rummel P.


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov