ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Stretnutie najúspešnejších žiakov školy na Poľovníckej chate

Vo štvrtok 13. júna boli najúspešnejší žiaci našej školy pozvaní na poľovnícku chatu, kde im poľovníci pripravili pekné predpoludnie.

Deti súťažili v streľbe zo vzduchovky, čo bolo pre nich veľmi atraktívne a súťaž bola veľmi napínavá. Viaceré deti mali výbornú mušku, viaceré dievčatá boli dokonca lepšie ako chlapci. Po napínavých vyraďovacích súbojoch ostali už len tí najlepší strelci a strelkyne. Títo boli odmenení medailami a diplomami.

Okrem toho im poľovníci priniesli ukázať cvičeného dravca – sokola rároha a tiež poľovníckeho psíka, ktorý sa s deťmi ihneď skamarátil. Popri súťaži v streľbe si deti opekali špekáčky. K občerstveniu dostali i viaceré sladkosti, ktoré majú u detí vždy veľký úspech. Počasie bolo nádherné, čo prispelo k vydarenej akcii.

Poľovníkom sa chceme veľmi pekne poďakovať za pripravený program a zároveň veríme, že v tejto peknej tradícii budeme naďalej pokračovať i v ďaľšom roku.

Pedagogický dozor: Petrovská M., Rummel P.


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov