ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Posunková reč

Dňa 18.6.2013 si žiaci 2.B mali možnosť vyskúšať, aké to je keď sa hovorí posunkovou rečou. Vďaka firme T-com našu školu navštívil pán Mgr. Róbert Šarina – tlmočník posunkovej reči. Deti boli veľmi šikovné a dostali za svoju snahu aj pochvalu. Naučili sa v posunkovej reči obľúbenú báseň - Padla hruška zelená.... a mnoho iného.

Mgr. Jana Nemcová


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov