ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Škola v prírode

Koncom septembra sa zúčastnili triedy 4. ročníka spolu s III. B školy v prírode v Repišti. Repište sa nachádza v blízkosti Sklených Teplíc, ktoré je známe podzemnými liečivými prameňmi. Ich blahodarný účinok sme si mohli sami aj vyskúšať.

Areál horskej chaty u Daniela nám poskytol mnohé športové vyžitie a príjemné objatie prírody. Spoznali sme aj krásy Banskej Štiavnice a jej okolia, zdolali sme štôlňu Bartolomeja a spoznali múzeum vo Sv. Antone, ako aj jeho nádherný blízky park. Navštívili sme aj včeliu farmu Robotnica, kde sme si zážitkovým učením rozšírili poznatky o našich kamarátkach včeličkách.

Cieľ ŠvP bol naplnený a s určitosťou si môžeme povedať, že sme odchádzali s mottom „v zdravom tele, zdravý duch“ plní zážitkov a nových priateľstiev.

pani učiteľky A. Tomčíková, T. Zibalová, Z. Fibingerová a J. Ježišková


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov