ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vyhodnotenie jesenného účelového cvičenia Ochrana života a zdravia

Termín konania: 23. 9. 2013 – teoretická časť, 3.10. 2013 – praktická časť
Účastníci cvičenia: žiaci druhého stupňa
Vedúci cvičenia: Petrovská Miroslava
Cieľ a obsah cvičenia: Prácou na stanovištiach žiaci preukázali svoje poznatky zo základov a zásad prvej pomoci, z prostriedkov pri orientácii v teréne i civilnej ochrany. Obsahom účelového cvičenia bolo získanie teoretických vedomostí z jednotlivých tematických celkov a ich následné preskúšanie, či overenie v praxi.

Výsledky:
1. miesto - 6. C - 42 bodov
2.-3. miesto - 6. B, 9. A - 41 bodov
4.-5. miesto - 7. B, 8. B - 35 bodov
6.-8. miesto - 5. B, 7. A, 5. C - 34 bodov
9.- 10. miesto - 5. D, 9. B - 32 bodov
11. miesto - 8. C - 31 bodov
12. miesto - 6. A - 29 bodov
13.-14. miesto - 5. A, 8. A - 27 bodov

Spracovala: Petrovská Miroslava


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov