ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Putovná výstava "Rozprávková krajina"

V dňoch 19. - 20. 11. 2013 navštívili žiaci 1. - 2. ročníka a III. D triedy, putovnú výstavu Rozprávková krajina, ktorá bola inštalovaná v Informačnom centre. Vedúca Obecnej knižnice, p. Mgr. Ráčková, pútavým spôsobom zaviedla deti do rozprávkovej krajiny a porozprávala im príbeh o každej postavičke. Deti so zatajeným dychom počúvali, pretože s takýmito nezvyčajnými bábkami sa ešte nestretli. Autorkou rozprávkových bábok i príbehov o nich, je česká spisovateľka a výtvarníčka Vítězslava Klimtová.

M. Antalicová, Mgr. I. Őlschlägerová


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov