ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Archívne klenoty slovenskej histórie

V decembri sa žiaci IV. C triedy na Bratislavskom hrade zúčastnili výstavy, ktorá nie je u nás ani v zahraničí bežnou udalosťou. Výstava pripomína dvadsiate výročie vzniku Slovenskej republiky a šesťdesiate výročie organizovaného archívnictva na Slovensku. Deti mali možnosť vidieť to najvzácnejšie z archívnych dokumentov uchovávajúcich pamäť, identitu a kultúru národa. Medzi vystavenými dokumentmi mali žiaci možnosť vidieť tie najkrajšie iluminované listiny zdobené zlatom a potvrdené skvostnými pečaťami, ako sú erbové listiny pre Bratislavu (1436), Košice (1423) alebo elegantná Zlatá bula bratislavská (1464). Žiaci mohli vzhliadnuť vzácny Graciánov kódex z 12. storočia, Zoborské listiny z roku 1111 a 1113, matričný záznam o narodení Milana Rastislava Štefánika z roku 1880 a veľa ďalších listín. Počas prehliadky nám bol poskytnutý odborný výklad heraldika L. Vrtela a riaditeľky Štátneho archívu.

Mgr. A. Tomčíková


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov