ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vianoce a zima očami našich žiakov

Žiaci 5. ročníka vytvorili na hodinách informatiky v programe Skicár veľmi zaujímavé práce. Zo všetkých prác sme vybrali niekoľko na ukážku.

učiteľky INF: Mgr. D. Baričičová a RNDr. M. Lovásková


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov