ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Praktické financie

Ako súčasť vyučovania matematiky - praktických financií sa žiaci VI. A a VII. A triedy zúčastnili exkurzie do miestneho supermarketu v Ivanke pri Dunaji. Cieľom bolo naučiť deti pracovať so samoobslužnými terminálmi, čo sa nám aj podarilo.

Ďakujeme za ústretový prístup pracovníkov obchodného domu.

Mgr. Helena Rabčanová, Ing. Viera Lešková


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov