ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Európsky deň jazykov v našej triede

Z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie sa Európsky deň jazykov (European Day of Languages) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa v Európe koná celá škála rôznych podujatí.

Keďže je naša škola zameraná na výučbu cudzích jazykov – anglický jazyk a nemecký jazyk, pripomenuli sme si ho aj v našej II. A triede.

Na hodine matematiky sme počítali v angličtine. Deti sa naučili, ako sa v angličtine povie: plus, mínus, rovná sa, menší – väčší ako... Prezerali sme si anglické knihy, kreslili sme vlajku Veľkej Británie, počúvali detské piesne. Deti veľmi zaujali mapy Európy i sveta, kde mali možnosť sledovať, kde všade sa používa angličtina. Nehovorili sme si však len o angličtine, ale sme sa naučili pozdravy aj v iných európskych jazykoch.

M. Antalicová
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov