ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Týždeň vedy a techniky

Dňa 11. novembra 2014 sa žiaci šiesteho ročníka v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku zúčastnili exkurzie v Ústave biochémie a genetiky živočíchov SAV.

Žiaci videli ako sa chová japonská prepelica, pozorovali pohlavné bunky mikroskopom na oddelení imunogenetiky, vyskúšali si rôzne špecializované laboratórne pomôcky. Pracovníci im ukázali v svojich laboratóriách zaujímavé pokusy, ktoré si mohli sami odskúšať.

Ďakujeme pracovníkom SAV za pripravený program a za pozvanie.

Ing. Viera Lešková
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov