ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Englishman on the road - opäť na našej škole

Minulý rok k nám zavítala britská lektorka, riaditeľka Jazykovej školy z Bristolu a niekoľko hodín strávila s našimi žiakmi s veľmi dobre pripraveným programom.

Podobne aj v tomto roku dňa 4. decembra sme na našej škole privítali anglického lektora z agentúry Jazykové pobyty EF. Bol to 24 ročný riaditeľ pre vzdelávanie anglického jazyka - Tom Clark, pôvodom z Oxfordu, ale v súčasnosti býva už viac rokov v Bristole, v meste, ktoré on sám charakterizoval ako mesto, ktoré je treba v živote navštíviť a vidieť na vlastné oči. Tom prišiel na Slovensko na 1 týždeň a v našej škole na druhom stupni odučil 6 hodín. Stretol sa asi s 300 žiakmi a bolo to veľmi zaujímavé. Študoval odbor hudba a dráma a prvé roky sa zamestnal ako Pomocný asistent pre vyučovanie v škole so žiakmi s poruchami správania. (Naši žiaci sa mu zdali disciplinovaní a dobre vychovaní). Na Slovensku sa adaptoval rýchlo a naše národné jedlá mu chutili.

Pripravil si pre nás prezentáciu v ktorej charakterizoval britské mestá: Londýn, Bristol, Oxford, Manchester, Bath, každé s nejakou špecifickou črtou. Ukázal nám v akých stereotypoch o Angličanoch rozmýšľame. Napr. výskumy posledných rokov sa ukázali, že najobľúbenejším jedlom v Británii už nie je „ryba a hranolky“ (fish and chips), ale „kari“ s indickou inšpiráciou a korením. Takisto nás „dostal“ keď nám dokázal, že angličtina určitým spôsobom pochádza z Talianska. Niektorí nevedeli, že Kráľovná Anglicka slávi svoje narodeniny dvakrát v roku a tiež, že medzi Škótskom a Anglickom je už od 13. storočia po Kr. múr, ktorý dal postaviť cisár Hadrián, aby vymedzil hranice Rímskej ríše a ochránil ju pre pred Barbarmi od severu.

Londýn predstavil prívlastkami, ktoré mu zároveň poslúžili ako výzva naučiť žiakov nové slová. Predstavil ho ako mesto preplnené ľuďmi, osvetlené, zachovávajúce tradície, obrovské a multikulturálne s mnohými parkami, pamiatkami, kráľovskou gardou, turistickými atrakciami a možnosťami nakupovať.

Bristol predstavil ako mesto jedinečné, známe svojím veľkým mostom (Suspension Bridge), peknou prírodou vychýrené „Baloon Fiestou“ - súťažou v lete vzdušných balónov; ako mesto, ktoré bolo v 18. storočí neslávne preslávené vyčíňaním Bristolského piráta - Edwarda Teacha, zabijáka s hrôzostrašným výzorom, ktorého prezývali „Pirát s čiernou bradou“ a pred ktorým sa v každej krčme v Bristole chránili nápisom, že muža takého mena, do žiadnej krčmy nevpustia. Tom o svojom meste povedal, že je to mesto umenia a hudby, mesto rušné a zároveň s možnosťami tichého odpočinku, ako mesto ktoré je v súčasnosti na pulze života a naozaj hodné návštevy.

Žiaci mali podľa pokynov lektora komunikovať medzi sebou na zadané úlohy, robiť doplňovačky a priraďovať výrazy k správnym definíciám. Hodinu spestril aj krátky shot zo seriálu Mr. Bean, a ukážky grafitov slávneho, a zároveň svoju identitu schovávajúceho umelca, menom Banksy. Jeho grafity tzv. Street Art sú veľmi živé a zaujímavé, častokrát vtipné, reagujúce na politickú situáciu a cítenie národa. Predávajú sa za „astronomické“ ceny.

Na záver Tom zadal ešte 1-2 otázky, pomocou ktorých sa v prípade správnej odpovede, bolo možné zaradiť do zlosovania o jazykový kurz angličtiny v Bratislave v agentúre EF. Agentúra EF Education first je v súčasnosti najväčšou jazykovo vzdelávacou organizáciou na svete. Zastrešuje celosvetový projekt „Teacher on the road“ (Učiteľ na ceste). Viď. www.jazykovepobyty.sk. Sme vďační za tento pekný deň s Tomom a tešíme sa na ďalší... snáď niekedy na rok.
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov