ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vianočné tvorivé dielne, hry a trhy 2014

V piatok 19. 12. 2014 sa na našej škole uskutočnil program s názvom „Vianočné tvorivé dielne hry a trhy“. Cieľom tohto programu bolo stráviť príjemné dopoludnie tak, aby žiaci 1. a 2. stupňa sa aktívne zapojili do tvorby vianočných darčekov, ozdôb a drobných predmetov s vianočnou tematikou, čím prejavili svoju tvorivosť, fantáziu a kreativitu, a zároveň nadobudli kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti.

Žiaci 2. stupňa pripravili pre žiakov 1. stupňa rôzne zaujímavé zábavné súťaže – Koleso šťastia, puzzle, spoločenské hry, kvízy, hádanky ..., kde si žiaci za svoje vedomosti odniesli fiktívne eurá, za ktoré si nakupovali na našich školských vianočných trhoch vianočné ozdoby, predmety s vianočnou tematikou, perníky a koláčiky.

Ďalšie triedy si pripravili vianočné tvorivé dielne, kde si žiaci vyrábali pod vedením a za pomoci žiakov 2. stupňa vianočné ozdoby z papiera – vianočná hviezda, ruža, zdobenie pomaranča, perníkov a svietnikov, ktoré si zobrali domov.

Žiaci 5. ročníkov nám si pripravili pod vedením triednych učiteliek a spestrili program aj divadelnými predstaveniami – Slepý pastierik, Popoluška, Škriatkovsky tanec a vianočné kino.

Tento cieľ sa nám podarilo splniť za spolupráce učiteľov, rodičov a hlavne žiakov našej školy.

Iveta Pitáková
Eurá ZŠ M. R. Štefánika
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov