ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Lyžiarsky výcvik

V tomto školskom roku 2014/2015 sa siedmaci našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu.

Konal sa v dňoch 18.-24.1.2015 v rekreačnom stredisku Július vo Vyšnej Slanej v chate Radzim.

Pod dozorom inštruktorov sa žiaci učili základom lyžovania, respektíve zdokonaľovali svoje lyžiarske schopnosti. Popri klasickej výučbe nechýbalo ani zábavné lyžovanie s využitím rôznych lyžiarskych pomôcok. V rámci odpočinkového poldňa sme navštívili park pri kaštieli Betliar a okresné mesto Rožňavu.

Zranenia a choroby nás obchádzali, a tak po týždni lyžovania sme sa všetci spolu s dobrou náladou vrátili domov.

M.Petrovská, A.Tomčíková, J.Oráčová, D. Ručka
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov