ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Hviezdoslavov Kubín

Ako každý rok, tak aj tento sa na našej škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN žiakov I. stupňa.

Súťaž v prednese je aj súťaž textov. Výhodu získava ten, kto objaví nový, originálny, viacvýznamový text. Recitátor a text si musia padnúť do oka. A práve tieto kritéria prispeli k tomu, že kvalita v prednese prózy bola na veľmi dobrej úrovni.

Súťažiaci v prednese poézie tiež preukázali zručnosť vo výbere textu, ale aj v samotnom prednese. Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov 1. až 3. ročníka.

A. Tomčíková
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov