ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vynášanie Moreny

„Nesieme Morenu, v oleji smaženú,
kde ju zanesieme, keď sami nevieme?“

V piatok 20. marca v prvý jarný deň, žiaci 1. stupňa slovami tejto piesne obnovili tradičný ľudový zvyk – vynášanie Moreny. Pani učiteľka Lenka Varga vyrobila s deťmi Morenu, ktorú sme spoločne pri speve piesní niesli v sprievode von z obce. Detí nadšene odprevádzali zimu von z dediny v prekrásnych krojoch z rôznych regiónov Slovenska, aby do dediny priniesli dlho očakávanú jar. Vláda Moreny sa skončila nad Šúrskym kanálom, kde bola v plameňoch zhodená z mosta do vody. Svojimi pohľadmi sme odprevádzali Morenu a pozorovali ako ju prúd vody unáša do diaľky.

A teraz....

„Príď, slniečko, príď, od nás neodíď!
Čím ty budeš vyššie, bude nám jar bližšie."

Iveta Pitáková, Zuzana Kovalčíková, Michaela Burtovská© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov