ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Spelling Bee

V stredu 25. 3. 2015 sa na našej škole konal 2. ročník hláskovacej súťaže „Spelling Bee“ z anglického jazyka. Uvedená súťaž sa prvýkrát konala v roku 1925 v USA pod názvom „National Spelling Bee“ (Národná pravopisná súťaž), a odvtedy zostáva vari najznámejšou svojho druhu. V súčasnosti je rozšírená na všetkých kontinentoch. Dôraz sa kladie na bezchybnú výslovnosť a zoradenie hlások v danom slove.

Aj na našej škole sa stala táto súťaž veľmi obľúbenou, a preto sa tento rok zapojilo do súťaže až 34 žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - 3. a 4. ročník. Úlohou žiakov bolo v časovom limite 1 minúta vyhláskovať čo najviac náhodne vybratých anglických slov zo slovnej zásoby.

Náročnosť slovnej zásoby bola vysoká, a tak sa víťazmi mohli stať naozaj len tí najbrilantnejší „hláskovači“:

3.ročník
1.miesto: Viktória Pamulová 3.C
2.miesto: Alexandra Holtová 3.B
3. miesto: Nikolas Krošlák 3.A

4. ročník
1.miesto: Jakub Fenčák 4.E
2.miesto: Laura Múčková 4.D
3.miesto: Marek Cedula 4.E

Všetkým srdečne blahoželáme!

Iveta Pitáková, Zuzana Bednárová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov