ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Letisko M. R. Štefánika

Dnes v stredu 22. apríla sme využili ponuku Bratislavského letiska M. R. Štefánika a spolu so žiakmi 7. A a 8. A sme sa zúčastnili exkurzie so zaujímavým programom:

Prezentácia spojená s prednáškou v tlačovom salóniku
Prechod cez detekčnú kontrolu
Pohyb v neverejnej časti letiska s využitím autobusu
Návšteva biologickej ochrany letiska spolu s prednáškou o dravcoch a názorná ukážka
Návšteva hasičskej stanice s možnosťou ukážky hasičského vozidla (Simon, Scania)
Koniec exkurzie v príletovej hale.

Rabčanová, Lešková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov