ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vyhodnotenie Malej Olympiády v Anglickom jazyku šk. rok 2014/2015

Dňa 14. mája 2015 vo štvrtok sa uskutočnil už 3. ročník MO v ANGLICKOM JAZYKU.
Táto Malá olympiáda je určená pre žiakov 4. ročníka.
Žiaci zábavnou formou spolupracujú vo dvojiciach v kolách zameraných na Speaking, Listening, Grammar a Reading. Za každé kolo okrem bodov získavajú aj rovnaký počet cukríkov.
Žiaci majú možnosť predviesť svoje znalosti a zručnosti z oblasti ANJ nadobudnuté na 1. stupni.

Zúčastnilo sa 16 vybraných žiakov /8 dvojíc/, z každej triedy vo 4. ročníku.

1. miesto: Marek Cedula, Jakub Fenčák IV. E
2. miesto: Liliana Dodoková, Michal Malík IV. A
3. miesto: Alica Prokopovičová, Natália Hašková IV. B

Srdečne blahoželáme!

Ľudmila Kohútová, Janka Ježišková

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov