ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Zber papiera

V našej škole od 1.5. – 20.5.2015 prebiehal v spolupráci Jardo s.r.o. zber papiera. Spoločnými silami sme nazbierali 3326 kg.

Do súťaže sa zapojili skoro všetky triedy, niektorí žiaci sa snažili veľmi, niektorí len troška, žiaľ, niektorí vôbec.

Každá trieda, ktorá sa zapojila do zberu papiera bola odmenená papierovými utierkami, toaletným papierom, a taktiež finančnou odmenou.

Poďakovanie patrí deťom, ktoré húževnato nosili papier, rodičom a všetkým priateľom školy, a aj žiakom 9. A, ktorí prenášali papier, vážili a zapisovali.

Najúspešnejšie triedy:
I. stupeň
1. miesto: 1.B – 497 kg
2. miesto: 4.C – 313 kg
3. miesto: 3.D – 311 kg

II. stupeň
1. miesto: 5.A – 148 kg
2. miesto: 9.A – 86 kg
3. miesto: 6.C – 61 kg

Srdečne blahoželáme!© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov