ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Pasovanie prvákov

Dňa 9. 9. 2015 sa v Matičnom dome už po siedmykrát konala tradičná slávnosť Pasovania prvákov. Ide o spoločný projekt jazykovej školy Nezábudka, vedenia a zamestnancov ZŠ M. R. Štefánika (učiteľky prvých ročníkov a družinárky), Základnej umeleckej školy, Rodičovského združenia pri ZŠ a Obecného úradu v Ivanke pri Dunaji.

Moderovania sa pod vedením pani Evy Kliskej ujali šikovné slečny z Literárno-dramatického odboru (ZUŠ) a to konkrétne Lucia Lichvárová, Sofia Glasová, Barbora Barančíková, Nina Gabrižová a Zuzana Baťová. Dievčatá zvládli svoju úlohu na jednotku, deti vtiahli do programu nielen svojím humorom, ale aj prostredníctvom hraného školského kvízu, počas ktorého figurantky ukazovali, ako sa správne v škole správať.

Svojím vystúpením zaujali aj absolventi ZUŠ: Olívia Kreutzová, Martin Švaňa a Kristína Dudová. Pred aj počas samotného pasovania vystúpili mažoretky súboru Ariella, ktorých vynikajúce vystúpenia sa stali neoddeliteľnou súčasťou všetkých významných podujatí nielen v našej obci.

Dôležitú úlohu zohral aj „pán vojak“ pán Bilský z klubu vojenských historikov – KVH Tatranci, ktorý v dobovej uniforme symbolicky pasoval našich tohtoročných 104 prváčikov veľkou drevenou ceruzkou.

Na záver dostal každý prváčik na pamiatku knižku od Rodičovského združenia pri ZŠ a taštičku plnú milých sponzorských darov. Zdalo sa, že uvítaniu sa tešili nie len deti, ale aj ich rodičia, starí rodičia a všetci, ktorí na túto slávnosť prišli.

Ing. Lenka Drobcová

Fotogaléria z pasovania

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov