ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Kvapka krvi

Dňa 17. 9. 2015 sa žiaci 2. B triedy zúčastnili akcie Kvapka krvi, ktorú pravidelne organizuje Miestny spolok SČK v Ivanke pri Dunaji. Žiaci sa dozvedeli, že darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Mali možnosť zažiť celý proces darovania krvi, to znamená od registrácie až po odchod darcov domov. Všetci boli zvedaví aj na samotný odber krvi, ktorý trval len 5 - 15 minút, počas ktorých darcovia darovali 450 ml krvi. Dozvedeli sa, že krv je ďalej spracovaná na jednotlivé zložky, ktoré môžu pomôcť zachrániť ľudské životy. Naučili sa, že darovanie krvi, je veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

Ďakujeme členkám MS SČK za odborný výklad, citlivý prístup a sladkú odmenu.

Iveta Pitáková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov