ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Škola v prírode

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 4. ročníka zúčastnili Školy v prírode v malebnej obci Repište neďaleko Sklených Teplíc. Prostredníctvom zážitkových aj umeleckých aktivít vo vyučovacom procese si obohatili nadobudnuté vedomosti a zručnosti z predchádzajúcich ročníkov.

Slovenské banské múzeum a zámok Sv. Anton nám počas celodenného výletu odhalili časť histórie a kultúry regiónu. Aktívnym pohybom po turistických chodníkoch sme spoznávali prírodné krásy CHKO Štiavnické vrchy. Pobyt v prírode spestril žiakom aj sprievodný program, do ktorého sme sa všetci s chuťou zapájali. Samozrejme nechýbali ani vedomostné a športové súťaže. Domov sme sa vrátili plní veselých zážitkov.

A. Tomčíková, J. Ďzubáková, L.Varga, M. Burtovská© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov