ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

EXKURZIA - Moja obec Ivanka pri Dunaji

Dňa 8. 10. 2015 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili exkurzie v Ivanke pri Dunaji. Našim cieľom bolo spoznať obec, v ktorej žijeme – jej históriu, služby a predstaviteľov obce.

V rámci vychádzky sme spoznávali a rozlišovali listnaté stromy a ich plody, dopravné predpisy a značky, a nezabudli sme ani na pozdravy a tvorenie otázok počas návštevy jednotlivých objektov.

Náš program bol veľmi bohatý, navštívili sme:
1. POŠTU - vedúca pošty pani Zlata Kramaricsová vysvetlila doručovanie pošty a oboznámila žiakov so službami, ktoré pošta občanom ponúka.
2. VÚB BANKU – pani riaditeľka Ing. Gabriela Rebrošová v skupinkách počas chodu banky oboznámila žiakov so službami a prácou v banke, pri odchode každému dala sladkú odmenu.
3. OBECNÝ ÚRAD – pán starosta Ing. Ivan Schreiner srdečne privítal žiakov a oboznámil s históriou obce a službami. Pripravil pre žiakov obhliadku všetkých referátov, kde ich obetavé referentky oboznámili s ich náplňou práce, a ako poslednú navštívili aj kanceláriu pána starostu, kde dostali aj sladkú odmenu.
4. KAPLNKU SVÄTEJ ROZÁLIE – pani Judita Blahutiaková pútavo porozprávala o histórii tejto kaplnky, kde si žiaci prezreli aj interiér kaplnky a „čiernu ruku“ , ktorá je pamiatkou na mórovú epidémiu, ktorá bola v minulosti v našej obci.
5. INFORMAČNÉ CENTRUM – pani Judita Blahutiaková opäť porozprávala aj o živote M. R. Štefánika. Žiaci mali možnosť pozrieť si expozíciu predmetov a makiet, ktoré sú venované pamiatke M. R. Štefánika.
6. KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA – ďalšou zástavkou bola návšteva kostola, kde si žiaci so zanietením zapisovali poznatky o histórii a význame kostola v tejto obci.
7. KAŠTIEĽ – túžbou žiakov bolo pozrieť si kaštieľ aj zvnútra. Nakoľko sú sprístupnené iba niektoré miestnosti, podarilo sa nám navštíviť kaplnku, kde sme mali možnosť vidieť fresky, ktoré sú staré niekoľko storočí. Najzaujímavejšou pre žiakov bola spoločenská miestnosť, kde ich zaujal krásne zdobený strop a výhľad do parku v okolí kaštieľa.

Exkurzia splnila cieľ, žiakom sa veľmi páčila a priniesla množstvo nových poznatkov a zážitkov.

I. Pitáková, G. Špačková, T. Zibalová, Z. Fibingerová, Z. Bednárová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov