ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Návšteva rádia Expres

Dňa 28. 10. bolo žiakom tried III. A a III. D umožnené prejsť sa zákutiami štúdia Rádia Expres a bola im priblížená i práca v rádiu. Ochotní moderátori a ďalší pracovníci, bez ktorých by rádio nebolo rádiom, trpezlivo odpovedali na ich zvedavé otázky. Napokon si žiaci mohli vyskúšať, aké je nahrávať v štúdiu, a zaspievali si niekoľko obľúbených piesní :)

Mgr. Jana Petrová, Mgr. Jana Ježišková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov