ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Týždeň vedy a techniky v Slovenskej akadémii vied

Žiaci 6. A a 6. B triedy sa dňa 11. 11. 2015 zúčastnili na pozvanie pracovníkov SAV exkurzie na pracovisku v Ivanke pri Dunaji v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Samotná exkurzia začala žiackym pokusom - "Prečo cesto rastie?", ktorý v závere vyhodnotili. Žiaci mali možnosť si vyskúšať rôzne pokusy ako chromatografiu, zisťovanie pH roztokov, prácu s japonskou prepelicou, tajné písmo, pozorovanie pohlavných buniek pod mikroskopom, prácu s pipetami, centrifúgou, trepačkou a ďalšími laboratórnymi pomôckami.

Ďakujeme za pestrý program všetkým pracovníkom SAV ÚBGŽ.

Ing. Viera Lešková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov