ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Prečo sochám chýbajú ruky?

Dňa 24. 11. 2015 sa žiaci tried III. A a III. D zúčastnili vzdelávacieho programu "Prečo sochám chýbajú ruky?" v GMB - Mirbachov palác. Odpoveď na túto otázku sme sa dozvedeli za pomoci skúseného a ochotného (mali sme mnoho otázok) lektora, ktorý nám poukazoval mnohé sochy poukazujúc na obdobie, v ktorom boli vytvorené. V experimentálnej časti programu sme sa snažili maľovať ústami, dychom a slinami a dospeli sme k poznaniu, že ruky sú nám vskutku vzácne.

Mgr. Jana Petrová a Mgr. Jana Ježišková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov