ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vianočné tvorivé hry a vianočné trhy 2015

V pondelok 21.12.2015 sme na našej školy pokračovali 2. ročníkom v tradícii vianočných hier a trhov. V dopoludňajších hodinách žiaci 2. stupňa opäť pripravili pre žiakov 1.stupňa rôzne zábavné súťaže a tvorivé dielne, ako triedenie odpadu, kreslenie naslepo, hádanky, spoločenské hry, zdobenie perníkov a mnohé iné. Deti odchádzali s namaľovanou tvárou podľa vlastného výberu, ozdobenými perníkmi, pomarančmi, ozdobou na stromček. Našim cieľom bolo stráviť príjemné dopoludnie, žiaci sa aktívne zapojili a prejavili tvorivosť a kreativitu.

V popoludňajších hodinách sa začali vianočné trhy, ktoré organizoval Žiacky parlament našej školy v spolupráci s vedením školy, s učiteľmi, Radou rodičov a rodičov. Rada rodičov v spolupráci so školskou jedálňou pripravili detský vianočný punč, ktorým vo vestibule školy vítali všetkých, ktorí prišli nakupovať na vianočné trhy a zažiť príjemnú atmosféru. Rada rodičov opäť prekvapila žiakov školy, a to výrobou cukrovej vaty pedalovaním na bicykli. Od začiatku až do konca trhov bol bicykel neustále obsadený. Ďakujeme za skvelý nápad.

Žiaci našej školy si pripravili v spolupráci s triednymi učiteľmi a rodičmi rôzne vianočné ozdoby, predmety s vianočnou tematikou, perníky, koláčiky a rôzne iné predmety, ktoré ponúkali na predaj. Každá trieda mala svoj stánok a zodpovedných predavačov. Výťažok z predaja putoval do triedneho fondu každej triedy. Žiaci našej školy si využívali poznatky z oblasti finančnej gramotnosti.

Veríme, že všetci ste zažili čaro Vianoc aj v našej škole na vianočných trhoch a tešíme sa na vás všetkých na budúci rok.

Srdečne ďakujeme za spoluprácu učiteľom, Rade rodičov, rodičom a hlavne žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnili a vytvorili príjemnú vianočnú atmosféru.

Žiacky parlament© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov