ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Karneval

K jedným z najočakávanejších podujatí v našej základnej škole neodmysliteľne patrí Karneval. Aj tento rok 5. 2. 2016 prebiehalo vyučovanie v maskách na 1. stupni, ale aj v 9.ročníku. Deti, ale aj pani učiteľky vystrojení v maskách od výmyslu sveta to roztočili hneď zrána. Skúmavými pohľadmi navzájom hádali, kto sa skrýva pod tou ktorou maskou. Prehliadkou všetkých masiek počas veľkej prestávky začala tá pravá fašiangová zábava. Aj vďaka rodičom, ktorí sa postarali o nádherné masky svojich ratolestí sme všetci prežili jedno čarovné dopoludnie plné radosti, obohatené o krásne zážitky.

Iveta Pitáková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov