ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Spelling Bee

Dňa 15. 3. 2016 sa na našej škole konal 3.ročník hláskovacej súťaže v anglickom jazyku známu pod názvom „Spelling Bee“.

Úlohou žiakov bolo v limite 1 minúta bezchybne vyhláskovať čo najviac slov zo slovnej zásoby, ktorú už na hodinách anglického jazyka preberali.

Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov z 3. a 4. ročníka.

Výhercovia v kategórií 3. ročník:
1. Ema Račeková, 3.A
2. Marek Pacek, 3.D
3. Ondrej Zapletal, 3.B

Výhercovia v kategórií 4. ročník:
1. Viktória Pamulová, 4.C
2. Alžbeta Neštepná, 4.D
3. David Goldenberg, 4.B

Výhercom srdečne blahoželáme!

Iveta Pitáková, Zuzana Bednárová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov