ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Morena

Naša škola pokračovala aj tento rok 21. marca v tradícii Vynášania Moreny, ktorej sa zúčastnili skoro všetci žiaci 1. stupňa. Veľmi sme sa potešili, že sa k nám pripojili aj deti z materských škôl. Počas pochodu sme spievali pieseň „Nesieme Morenu v oleji smaženú...“ Morena v plameňoch odplávala so zimou dole prúdom Šurským kanálom.

Jar sme privolali slovami:

„Príď, slniečko, príď,
od nás neodíď!
Čím ty budeš vyššie,
bude nám jar bližšie."

A slniečko v popoludňajších hodinách skutočne vystrčilo svoje lúče a potešilo všetkých nás.
Tešíme sa o rok zas!

Iveta Pitáková, Michaela Burtovská, Hana Tereňová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov