ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Erazmus+

Žiaci našej školy sa zúčastnili 2.4.-9.4.2016 projektu Česko-slovenské komunity v Pozořiciach zameraný na česko-slovenskú históriu, vzťahy, kultúru, jazyk, film a budúcnosť. Na projekte spolupracovali s českými žiakmi, kde nadviazali nové kamarátske vzťahy, vytvorili rôzne projekty a natočili dokumentárne filmy, nadobudli nové poznatky a spôsobilosti. Svoje projekty prezentovali starostovi obce Pozořice Ing. Jaromírovi Červenkovi, kde aj svoje práce vystavili. Na obecnom úrade budú vystavené 2 týždne, kde si ich môžu prezrieť aj občania Pozoříc. Následne tieto práce budú vystavené u nás v základnej škole na nástenkách vo vestibule školy počas 1 mesiaca, aby si ich mohli prezrieť aj žiaci a rodičia z Ivanky pri Dunaji.

Mgr. Iveta Pitáková, Mgr. Hana Tereňová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov