ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Zasaď svoj, strom, kvetinku

Tohto roku sme si Deň Zeme pripomenuli vysádzaním rastlín a skrášľovaním okolia školy. Nultý ročník akcie Zasaď svoj strom a kvetinku sa uskutočnil v piatok 22.4.2016. Po porade s odborníkmi (p. starostom a p. Horváthom) sme sa rozhodli namiesto pôvodne zamýšľaných okrasných stromčekov vysadiť kríky s jedlými plodmi (arónie, ríbezle, černice, lonicery, drienky a muchovníky). Žiacky parlament pod vedením p. učiteliek Pitákovej a Tereňovej premenil staré pneumatiky na farebné kvetináče, žiaci si priniesli trvalky a letničky, MŠ nám zapožičala hadice a vodovodný kohútik, kry na výsadbu sme si zabezpečili zakúpením zo sponzorských peňazí u miestneho pestovateľa p. M. Horvátha, ktorý nám (okrem dobrých rád) prispel aj zľavou. Pani učiteľky pred výsadbou vykopali 36 jám, označili miesta na výsadbu a urobili plán výsadby. Po tejto dôkladnej príprave sa na školskom dvore začali zelenať prvé rastlinky a žiaci dokonca dávali mená vysadeným kríkom. Akcie sa zúčastnili takmer všetky triedy školy s pozitívnym ohlasom. Dúfame, že v nasledujúcich rokoch sa nám podarí vytvoriť tradíciu Dňa Zeme.

Mgr. Z. Bednárová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov