ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Zber papiera

Dňa 28. apríla 2016 sa na našej škole uskutočnil celoškolský zber papiera. Spolu sme vyzbierali 3 873 kg. Najaktívnejší boli žiaci tried III. B ( 568 kg), II. B (466 kg) a V. B (463 kg). Odmenou pre triedy bola získaná finančná hotovosť rozdelená do triednych fondov podľa množstva prineseného papiera. Všetkým zúčastneným ďakujeme :)

Mgr. I. Pitáková, Mgr. Z. Bednárová, školský parlament

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov