ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Malá olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 2.5.2016 sa uskutočnil už 4. ročník Malej olympiády určený pre talentovaných žiakov 4. ročníka. Cieľom Malej olympiády je vyhľadávanie talentov a predpríprava žiakov na olympiádu na 2. stupni. Žiaci si mohli zábavnou formou /vo dvojiciach /porovnať svoje vedomosti a zručnosti z anglického jazyka – rozprávanie, slovná zásoba, posluch , čítanie s porozumením, gramatika.

Zúčastnilo sa 14 žiakov /7 dvojíc/ zo 4. ročníka. Zastúpené boli všetky triedy 4. ročníka. Všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťou a výhercovia aj vecnými cenami.

Výhercovia:
1. Alexandra Rusnáková – 4.B , Alexandra Holtová – 4.B
2. Viktória Pamulová – 4. C, Eva Ševcechová – 4.C
3. Nikolas Krošlák – 4. A, Juraj Jánošík – 4.A

Výhercom srdečne blahoželáme!

Poďakovanie patrí aj mojim asistentkám z 8.B za pomoc a plynulý priebeh súťaže. Ďakujem.

Ľudmila Kohútová, Gabika Kováčová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov