ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Hasičská stanica

Žiaci druhého ročníka boli dňa 25.5.2016 na exkurzii a navštívili sme Hasičskú stanici č.5 v Bratislave.

Tu sa nás ujal plk. Ing. Jozef Voľanský, ktorý veľmi trpezlivo a podrobne rozprával o povolaní hasičov. Najprv sa žiaci dozvedeli všeobecné informácie o práci hasičov, o spôsoboch hasenia požiaru, o povinnostiach ľudí pri spozorovaní udalosti, ku ktorej je potrebné volať hasičov a veľa iných zaujímavých vecí. Podrobne im poukazoval a porozprával o výbave hasičského auta. Dokonca si mohli sadnúť do hasičských áut a vyskúšať hasičskú prilbu. Hasiči im predviedli aj ich hasičské uniformy a osobnú výstroj hasičov. Najviac ich fascinovalšpeciálny odev do ohňa, ktorý pripomína výstroj kozmonauta.

Všetkých zaujala hasičská tyč, kde videli aj názornú ukážku, ako to vyzerá, keď hasiči musia opustiť stanicu po nahlásení udalosti do 1 minúty. Nestačili ani okom mihnúť a hasič bol z poschodia na prízemí.

Keďže hasiči musia mať aj kondičku a Hasičská stanica č.5 má názov „Lezecká“, predviedli im na lezeckej stene ako sa udržiavajú v kondičke. Všetci sme povzbudzovali, a dokonca aj naši druháci mali chuť vyskúšať si a zliezť túto stenu.

Na záver si žiaci s radosťou vyskúšali hasenie požiaru na dvore, kde striekali vodu na pripravené terče plameňov.

Ďakujeme všetkým členom hasičskej stanice, ktorí pre nás pripravili krásny deň!

Iveta Pitáková, Gabriela Špačková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov