ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Zdokonaľovací plavecký kurz pre žiakov 6. ročníka

V dňoch 6. -10. júna 2016 sa šiestaci našej školy zúčastnili plaveckého výcviku v rekreačnom zariadení Vincov les. Počas piatich dní kurzu sa žiaci postupne zdokonaľovali v plaveckých spôsoboch prsia, kraul a znak. Obľúbené boli zápasy vodného póla, či lovenie pukov. Posledný deň kurzu sa žiaci zúčastnili pretekov vo všetkých plaveckých spôsoboch. Tí najlepší boli odmenení peknými cenami.

Petrovská M., Dendisová L., Hajas P.© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov