ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Športové dni

Dňa 17. 6. 2016 sa na škole uskutočnili športové súťaže pre žiakov 5. a 6. ročníka. Dievčatá hrali vybíjanú a chlapci futbal.

Výsledky futbal:
1.miesto 6.C
2. miesto 5.D
3.miesto 6.A

Výsledky vybíjaná:
1.miesto 6.A
2.miesto 5.C
3.miesto 6.B

Dňa 21. 6. 2016 sa uskutočnili športové súťaže pre žiakov 7.,8. a 9. ročníka. Dievčatá hrali ringo a chlapci futbal.

Výsledky futbal:
1.miesto 8.C
2.miesto 9.A
3.miesto 7.C

Výsledky ringo:
1.miesto 8.A
2.miesto 7.A
3.miesto 8.C

Mgr. Miroslava Petrovská, Mgr. Peter Hajas© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov