ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Európsky deň jazykov

Každý rok 26. septembra sa koná podujatie, ktoré podčiarkuje dôležitosť učenia sa cudzích jazykov. Program sa konal na Hviezdoslavovom námestí. Vystúpili rôzne školy a predviedli hudobné, tanečné a recitačné šou v rómštine, v nemčine, v španielčine, v polštine, vo francúzštine a v angličtine. Dve z našich tried 8. D a 9. B sa radi zúčastnili tohto motivačného programu.

Mgr. Mária Čaputová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov