ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

26. september - Európsky deň jazykov

Čo je Európsky deň jazykov?

Do Európskeho roka jazykov 2016, spoluorganizovaného Radou Európy a Európskou úniou, sa v 45 zúčastnených krajinách podarilo úspešne zapojiť milióny ľudí. Svojimi aktivitami oslávil jazykovú rozmanitosť v Európe a podporil jazykové vzdelávanie.

Úspech projektu Európsky rok jazykov prispel k tomu, že sa Rada Európy rozhodla vyhlásiť Európsky deň jazykov, ktorý sa bude oslavovať každoročne 26. septembra. Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú:

1. Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov a diverzifikácie škály študovaných jazykov s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia;
2. Podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať;
3. Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl, či už na študijné účely, pre odborné potreby, za účelom mobility alebo pre zábavu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.

V 2. ročníku sme si tiež pripomenuli Európsky deň jazykov rôznymi aktivitami: počúvali sme detské anglické piesne a riekanky, prezerali sme si rozprávkové knihy, kreslili sme si vlajky štátov Európskej únie, súťažili sme v skupinách a pozorovali sme mapu sveta, kde vo svete sa akou rečou ľudia dorozumievajú.

M. Antalicová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov