ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Mobilné dopravné ihrisko v škole

Dňa 19. a 20. októbra 2016 zavítalo do priestorov našej telocvične mobilné dopravné ihrisko.

Žiaci I. stupňa tak mali možnosť prakticky si vyskúšať vedomosti, ktoré nadobudli o dodržiavaní dopravných predpisov a bezpečnom pohybe chodca po vozovke i na chodníku.

M. Antalicová



© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov