ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Súťaž vo vyrezávaní tekvíc

Dňa 21.10. 2016 sa hodnotila súťaž vo vyrezávaní tekvíc, ktorú navrhol žiacky parlament. Do súťaže sa zapojili takmer všetky triedy našej školy, a bolo sa na čo pozerať. Žiaci aj s pani učiteľkami boli veľmi kreatívni, preto hlasovanie bolo naozaj náročné. Do hlasovania sa zapojilo 442 žiakov a učiteľov.

Na základe hlasovania sa umiestnili na:
1. mieste 9.B – 87 hlasov
2. mieste 2.B – 41 hlasov
3. mieste 8.D – 35 hlasov

Výhercom srdečne blahoželáme!

Mgr. Iveta Pitáková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov