ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Čítame spolu

Školský rok 2016/2017 je Ministerstvom školstva vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti. Rok čitateľskej gramotnosti sa nesie pod heslom "Myslenie je pohyb".

Na podporu vzťahu detí a žiakov k čítaniu a získaniu si väčšieho počtu priaznivcov literatúry zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spoločné čítanie rozprávky. Zámerom bolo nielen zatraktívnenie čítania kníh, ale aj posilnenie pocitu spolupatričnosti a súdržnosti.

Spoločné čítanie sa uskutočnilo dňa 24. októbra 2016, ktorý je Medzinárodným dňom školských knižníc o 9.00 hodine. Do tejto aktivity sa zapojila aj naša škola. V nižších ročníkoch čítali rozprávku deťom pani učiteľky, vo vyšších ročníkoch sa do čítania zapájali postupne všetci žiaci v triede.

M. Antalicová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov