ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2016 7. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá

Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame

Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day).

Cieľom česko-slovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu Čítam, čítaš, čítame, a vymenia si ju s partnerskou školou z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike.

Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci I. stupňa v našej škole. Vytvorili množstvo krásnych záložiek, kde použili ľubovoľné výtvarné techniky a využili svoju bohatú fantáziu.

M. Antalicová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov